Hiệu quả từ công tác tuyên truyền nhóm tại cộng đồng
Công tác chăm sóc SKSS-KHHGĐ luôn được xem là một trong những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Để thực hiện tốt được công tác chăm sóc sức khỏe, truyền thông giáo dục nhằm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân về vấn đề SKSS-KHHGĐ là vấn đề mấu chốt. Bởi, đây là yếu tố nòng cốt trong việc góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.
Mang “thương hiệu” phòng khám tình chị em tiếp cận với phụ nữ nông thôn
Với khẩu hiệu “thấu hiểu, kín đáo, tận tâm chăm sóc sức khỏe” và tiêu chí “lấy khách hàng làm trọng tâm”, phòng khám mang thương hiệu “tình chị em” đã đi vào hoạt động tại 30 trạm y tế. Tạo điều kiện nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn.
Impact 2 - Công cụ đánh giá tác động sáng tạo và độc đáo
Công cụ đánh giá tác động Impact 2 cho phép tính toán hiệu quả cũng như sự đóng góp của các chương trình đã, đang và sẽ thực hiện đối với việc sử dụng các biện pháp tránh thai và chương trình KHHGĐ quốc gia, bao gồm cả các tác động lớn hơn về mặt sức khỏe và kinh tế của những dịch vụ này đối với người dân.
Nhượng quyền xã hội các dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ
NQXH là một tiếp cận tiến bộ, áp dụng những kỹ thuật của nhượng quyền thương mại trong kinh doanh nhằm đạt tới những mục tiêu xã hội. Cách tiếp cận tiến bộ này giúp mở rộng việc cung ứng các dịch vụ SKSS-KHHGĐ trong hệ thống y tế tư nhân, cải thiện chất lượng dịch vụ cung ứng, tăng cường bình đẳng cho khách hàng, đặc biệt là nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu bức thiết về thông tin và dịch vụ SKSS-KHHGĐ
[1] 2 Next Last