Các trang Web liên quan

Dưới đây là một số trang web của Việt Nam và quốc tế cung cấp các thông tin trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản.

Kết nối: Trang thông tin từ Việt Nam | Thanh niên | Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục/ | Lĩnh vực phát triển | Phụ nữ | Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs) và HIV/AIDS | Dân số | Người tị nạn

Trang thông tin từ Việt Nam Đầu trang

Bộ Y tế- www.moh.gov.vn

Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam (VCPFC) - www.vcpfc.gov.vn

Quỹ dân số Liên hợp quốc ( UNFPA) - vietnam.unfpa.org

Báo Sức khỏe và Đời sống - health.vnn.vn

Thông tin Y dược Việt Nam - www.cimsi.org.vn/vinafpa

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - www.hoilhpn.org

Viện Chiến lược và Chính sách y tế - www.hspi.org.vn

Thanh niên Đầu trang

Chương trình tư vấn và cung cấp thông tin về kỹ năng cuộc sống, sức khỏe sinh sản và tình dục cho các bạn trẻ vị thành niên thanh niên
www.tuvantuoihoa.org.vn

Chương trình tư vấn trực tuyến về tình dục, HIV/AIDS và Sức khỏe Sinh sản cho thanh niên
www.tamsubantre.org

likeitis - www.likeitis.org
Dành cho lứa tuổi 11-15, thảo luân một cách thẳng thắn và cởi mở về các mối quan hệ, tình dục, tuổi dậy thì, các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

www.asia-initiative.org/Xchanges/
Sáng kiến sức khỏe sinh sản giành cho vị thành niên và thanh niên Châu Á – được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu thông qua Quỹ dân số Liên hợp quốc.

Thông tin về sức khỏe sinh sản cho thanh niên Trung Qốc - www.youandme.net.cn

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục Đầu trang

Alan Guttmacher Institute (AGI) - www.agi-usa.org
AGI tập trung vào nghiên cứu về sức khỏe sinh sản, phân tích chính sách và giáo dục công cộng.

Engender Health - www.engenderhealth.org
Engender Health hoạt động trên 30 quốc gia, chuyên về các vấn đề y tế cho phụ nữ và gia đình. Engender Health tổ chức đào tạo kế hoạch hóa gia đình, các chương trình sáng kiến làm mẹ an toàn, hình thành đối tác để nâng cao chất lượng dịch vụ, dịch vụ cho nam giới, các chương trình cải thiện chất lượng dịch vụ.

European Non-Governmental Organisations for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs) - www.eurongos.org
EuroNGOs nỗ lực đưa các cam kết của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD, Cairo 1994) thành các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục ở các nước đang phát triển.

Family Care International (FCI) - www.familycareintl.org
FCI nỗ lực cải thiện sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cũng như quyền lợi của phụ nữ, đặc biệt tập trung vào vấn đề mang thai và sinh đẻ an toàn hơn.

Family Health International (FHI) - www.fhi.org
FHI hoạt động để cải thiện sức khỏe sinh sản và sức khỏe gia đình trên toàn thế giới thông qua nghiên cứu y học và khoa học xã hội, kết hợp cung cấp dịch vụ y tế cải tiến, các chương trình đào tạo và thông tin.

International Family Health (IFH) - www.oneworld.org/ifh
IFH tập trung vào cải thiện sức khỏe sinh sản và sức khỏe cho phụ nữ và nam giới ở các nước có thu nhập thấp.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) - www.ippf.org
IPPF kết với Hiệp Hội Kế hoạch hóa gia đình ở 180 nước trên thế giới.

IPAS - www.ipas.org
IPAS hoạt động trên toàn cầu cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ thông qua việc tập trung vào lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Tổ chức này cũng tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng nạo phá thai không an toàn, cải thiện xử lý biến chứng và giảm hậu quả do biến chứng gây ra, đấu tranh dành quyền lợi cho phụ nữ bằng cách giúp họ tiếp cận dịch vụ làm tăng cường sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Pathfinder International - www.pathfind.org
Pathfinder International hỗ trợ phụ nữ, nam giới và thanh thiếu niên ở các nước đang phát triển tiếp cận thông tin và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao.

Program for Appropriate Technology (PATH) - www.path.org
PATH là một tổ chức quốc tế với sứ mệnh cải thiện sức khỏe, đặc biệt cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Sexwise - www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/sexwise/index.shtml
Trang web nguồn của một dự án giáo dục tình dục toàn cầu cung cấp thông tin về tình dục lành mạnh và thông tin mới nhất về sức khỏe tình dục. Nguồn trang web này là sáng kiến chung của BBC World Service và IPPF.

United Nations Population Fund (UNFPA) - www.unfpa.org
UNFPA hỗ trợ các nước đang phát triển tìm kiếm giải pháp cho vấn đề dân số.

United Nations Development Program (UNDP) - www.undp.org
UNDP cung cấp viện trợ, hỗ trợ các nước đang phát triển, thu hút và sử dụng viện trợ một
cách hiệu quả và tăng cường hợp tác.

World Health Organisation (WHO) - www.who.int
Trang web chính của Tổ chức y tế thế giới.

Safe Motherhood - www.safemotherhood.org
Làm mẹ an toàn là một nỗ lực mang tính toàn cầu nhằm thúc đẩy làm mẹ an toàn, làm
giảm số ca tử vong và đau ốm liên quan đến mang thai và sinh con.

PLANetWire - www.planetwire.org
Hướng dẫn lập báo cáo đối với các vấn đề quốc tế liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, dân số, sức khỏe sinh sản và môi trường

Lĩnh vực phát triển Đầu trang

Interact Worldwide - www.interactworldwide.org
Interact Worldwide (tương tác trên toàn thế giới) hoạt động để cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới bằng cách thúc đẩy quyền của tất cả mọi người được cung cấp thông tin và lựa chọn về sức khỏe sinh sản và được tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục kín đáo bao gồm kế hoạch hóa gia đình.

Médecins Sans Frontieres (MSF) - www.msf.org
MSF là một tổ chức hoạt động độc lập đứng đầu trong việc cung cấp hỗ trợ y tế và cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch. Tổ chức này đang hoạt động ở trên 80 quốc gia.

Liên hợp quốc (UN)) - www.un.org
Trang web chính của Liên hợp quốc.

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) - www.undp.org
UNDP cung cấp viện trợ, hỗ trợ các nước đang phát triển, thu hút và sử dụng viện trợ một cách hiệu quả và tăng cường hợp tác.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) - www.who.int
Trang web chính của Tổ chức y tế thế giới.

Làm mẹ an toàn - www.safemotherhood.org
Làm mẹ an toàn là một nỗ lực mang tính toàn cầu nhằm thúc đẩy làm mẹ an toàn, làm giảm số ca tử vong và đau ốm liên quan đến mang thai và sinh con.

Phụ nữ Đầu trang

Face to Face International - www.facetoface.org
Đây là một chiến dịch quốc tế do UNFPA phát động nhằm cải thiện sức khỏe, quyền lợi và công bằng cho phụ nữ.

Feminist Majority Foundation - www.feminist.org
Mục đích của trang web này là nhằm mang lại sự bình đẳng cho phụ nữ đối trong các vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội thông qua các nghiên cứu và đào tạo nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người phụ nữ

International Women's Health Coalition (Liên minh Quốc tế Sức khỏe Phụ nữ) - www.iwhc.org

Online Women In Politics (Mạng lưới trực tuyến Phụ nữ đối với các vấn đề Chính trị) - www.onlinewomeninpolitics.org
mạng lưới trực tuyến của phụ nữ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dữ liệu, thông tin về phụ nữ ở khu vực này liên quan đến chính trị, chính quyền và việc ra quyết định

Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs) và HIV/AIDS Đầu trang

Vì ngày mai tươi sáng (BFN) - www.vingaymaituoisangvn.vnbb.com
BFN khuyến khích việc tiếp cận điều trị HIV/AIDS, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệtđối xử, thu hút sự tham gia của những người hiện sống chung với HIV/AIDS trong quá trình ra quyết định.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - www.cdc.gov
CDC (Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch) là một cơ quan liên bang của Mỹ cung cấp thông tin sâu rộng về các vấn đề y tế công cộng bao gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS. Cơ quan này cũng khuyến khích việc có được một sức khỏe tốt thông qua hợp tác với các đối tác.

International HIV/AIDS Alliance - www.aidsalliance.org
Tổ chức này hỗ trợ các hành động của cộng đồng về AIDS tại những nước đang phát triển.

The Journal of the American Medical Association (Tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ) - www.jama.ama-assn.org
Cung cấp các thông tin và cập nhật kết quả nghiên cứu về các vấn đề y tế công trong đó bao gồm cả các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

United Nations Aids Program (UNAIDS) - www.unaids.org
UNAIDS là một chương trình chung, đồng tài trợ bao gồm Quỹ UNICEF, UNDCP, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO và Ngân hàng thế giới. UNAIDS là tổ chức đứng đầu ủng hộ chống HIV/AIDS trên toàn thế giới; sứ mệnh toàn cầu của tổ chức này là chỉ đạo, tăng cường và cung cấp hỗ trợ phòng chống bệnh dịch.

Dự án phòng chống HIV trực tuyến
www.hiv.com.vn/home/default.aspx
Trang Web cung cấp thông tin về phòng chống HIV/AIDS

Dân số Đầu trang

John Hopkins University Population Center - www.jhuccp.org
Trung tâm dân số trường đại học JH cung cấp cho giới chuyên môn y tế/ kế hoạch hóa gia đình và các nhà hoạch định chính sách thông tin về dân số cập nhất, chính xác và tin cậy.

Population Action International (PAI) - www.populationaction.org
PAI là một tổ chức ủng hộ chính trị hoạt động độc lập nhằm tăng cường nhận thức của dân chúng, ủng hộ về chính trị và tài chính cho các chương trình dân số trên toàn thế giới vì quyền lợi của mọi người dân.

Population Institute - www.populationinstitute.org
Viện Dân số là một tổ chức giáo dục tìm kiếm biện pháp để giảm sự bùng nổ dân số.

Population Reference Bureau (PRB) - www.prb.org
PRB cung cấp thông tin cập nhật của Mỹ và xu hướng dân số thế giới cũng như các vấn đề liên quan.

Population Service International - www.psiwash.org
PSI là một tổ chức tiếp thị xã hội phi lợi nhuận có dự án trên 60 quốc gia trên thế giới.

United Nations Population Information Network - www.un.org/popin
Giới thiệu thông tin liên quan đến dân số trên mạng của Liên hợp quốc.

Equilibres et Populations - www.equipop.org
Đây là một tổ chức của Pháp gồm các nhà y học, khoa học và nhà báo nhằm đẩy mạnh cứu trợ quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục sinh sản.

People and Planet (Con người và Hành tinh )- www.peopleandplanet.net
Trang Web này được hỗ trợ bởi IPPF, UNIFEM, SIDA, IUCN và WWF cung cấp, tổng quan các đề tài về: dân số, môi trường, an toàn thực phẩm, sức khỏe sinh sản, thay đổi khí hậu, ô nhiễm, du lịch sinh thái và các vấn đề khác.

Population Action International - www.popact.org
Là một tổ chức quốc tế của Mỹ hoạt động về các lĩnh vực dân số, quyền sinh sản, môi trường, kinh tế, kế hoạch hóa gia đình và các vấn đề về giới.

Popnet - www.popnet.org
Cung cấp địa chỉ các trang web liên quan đến dân số - được sắp xếp theo tổ chức, theo khu vực và theo quốc gia hoặc theo chủ đề trong phạm vi quốc gia.Trang web này cung cấp nhiều cơ sở dữ liệu tiện ích.

Người tị nạn Đầu trang

Ủy ban về người tị nạn Mỹ (ARC) - www.archq.org
ARC cung cấp chăm sóc, cứu hộ và đào tạo cho người tị nạn cũng như các cư dân thường xuyên di chuyển trên thế giới. Tổ chức chuyên về các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe ban đầu, đào tạo y tế, nhận thức và phòng chống HIV/AIDS và giáo dục y tế cộng đồng.

Columbia University - cpmcnet.columbia.edu/dept/sph/popfam
Khoa dân số và sức khỏe gia đình Harriet và Robert Heilbrunn ở trường đại học Columbia đã nêu ra các điều kiện về sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên và sức khỏe trẻ em mà các cộng đồng đang phải đối mặt trên toàn thế giới, cả cộng đồng định cư và cộng đồng bị di dời như là kết quả của tình trạng khẩn cấp về chính trị hoặc môi trường.

International Rescue Committee (IRC) - www.theIRC.org
IRC cung cấp cứu trợ, bảo vệ và hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn và nạn nhân của phong trào chống đối hoặc xung đột bạo lực.

John Snow Inc (JSI) - www.jsi.com
JSI cung cấp hàng loạt các nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.

Reproductive Health for Refugees Consortium - www.rhrc.org
RHRC bao gồm bảy thành viên: Bốn thành viên là: Ủy ban cứu trợ Mỹ, CARE, International, Ủy ban Cứu hộ quốc tế và Marie SĐầu trang es International - đặc biệt tập trung vào việc cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cho người tị nạn. Liên hiệp Nghiên cứu và Đào tạo John Snow kết hợp với trường đại học Columbia ban đầu thực hiện các dự án nghiên cứu, đào tạo nhân viên và hỗ trợ kỹ thuật. Ủy ban phụ nữ là tổ chức làm công tác vận động và là nguồn chuyên gia đóng vai trò phối hợp trong tổ chức này.

United Nations Refugee Agency (UNHCR) - www.unhcr.ch
Là một cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động hỗ trợ người tị nạn.

Women's Commission for Refugee Women and Children (WCRWC) - www.womenscommission.org
WCRWC hoạt động để đảm bảo rằng người tị nạn, phụ nữ, trẻ em, vị thành niên tị nạn được bảo vệ, khuyến khích tham gia và tiếp cận với giáo dục, dịch vụ y tế và cơ hội việc làm.