Hoạt động cung cấp dịch vụ của MSIVN
Không chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng tại hệ thống các phòng khám Sản phụ khoa và tĩnh tại, Marie Stopes International tại Việt Nam còn mang dịch vụ tới các cộng đồng, nơi sinh sống và làm việc của các nhóm đối tượng đích nhằm tăng khả tiếp cận và đáp ứng nhu cầu về thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân có thu nhập thấp, đồng bào nghèo ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, miền núi.
Ảnh hoạt động cung cấp dịch vụ
Các hoạt động cung cấp dịch vụ
Anh hoat dong cung cap dich vu
Các hoạt động cung cấp dịch vụ
Ảnh chụp từ dự án Photovoice
“Photovoice" là dự án phát triển có sự tham gia của cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của nhóm lao động nhập cư tại Hà Nội, Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới trong thời gian 12 tháng, từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 6 năm 2006. Cùng xem một số hình ảnh được chụp bởi chính những thanh niên lao động nhập cư đã được dự án tập huấn về SKSS và kỹ năng chụp ảnh