Hội thảo phổ biến và lập kế hoạch triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em

(ĐCSVN) - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo phổ biến và lập kế hoạch triển khai chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ - trẻ em với sự chủ trì của Lãnh đạo Vụ. Tới dự Hội thảo có gần 300 cán bộ Sở Y tế, trung tâm CSSK sinh sản 29 tỉnh, thành phía Bắc.


Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ - trẻ em Nguyễn Thành Vinh cho biết, Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2010-2015 đã kết thúc. Các chỉ số về sức khỏe bà mẹ, trẻ em khá tốt so với nhiều quốc gia có thu nhập bình quân tương tự. So với năm 1990, năm 2014, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm 3 lần từ 233/100.000 trẻ đẻ sống còn 60/100.000 trẻ đẻ sống; tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm 3 lần từ 44,4%o còn 14,0%o; tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn một nửa từ 58%o xuống còn 22,4%o.


Tuy nhiên, bên cạnh đó, tử vong sơ sinh vẫn còn cao, sự chênh chệch lớn về thụ hưởng dịch vụ giữa các vùng miền, mỗi năm Việt Nam vẫn có khoảng 580-600 trường hợp tử vong mẹ trên 10.000 trường hợp tử vong sơ sinh. Tình trạng phá thai vẫn còn phổ biến; tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai… có xu hướng gia tăng; hiểu biết, hành vi về sức khỏe sinh sản của vị thành niên còn hạn chế…

Theo đó, Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020 vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt ngày 3/8/2016 với tổng kinh phí là 1.500 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức. Mục tiêu của Kế hoạch là cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và tử em trẻ em thông qua các giải pháp can thiện và thực hiện các biện pháp dự phòng có hiệu quả, ưu tiên các vùng có nhiều khó khăn nhằm thu hẹp sự chênh lệch vùng miền.

Về kết quả đề ra, Kế hoạch hướng tới việc cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu cho CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ; tài chính cho CSSK bà mẹ- trẻ sơ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhỏ được bảo đảm; nhân lực sản nhi ở các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở ở các vùng khó khăn được cải thiện cơ bản; năng lực quản lý/quản trị công tác CSSK bà mẹ và trẻ sơ sinh được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Bich Hằng, Trưởng Đại diện tổ chức Marie Stopes Việt Nam cho rằng, Kế hoạch này được ban hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giúp tăng cường năng lực và sức mạnh của hệ thống CSSK sinh sản của chúng ta, làm giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ em, tử vong sơ sinh; giảm chênh lệch vùng miền về thụ hưởng dịch vụ cũng như tăng cường hiểu biết của các đối tượng về công tác CSSKSS.

Tại Hội thảo, cán bộ Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em đã trình bày cụ thể nội dung Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai kế hoạch; Các dịch vụ CSSK sinh sản. Nhóm nghiên cứu Đại học Cộng đồng trình bày báo cáo chia sẻ thông tin và kết quả đánh giá hiện trạng triển khai Hướng dẫn quốc gia về Phá thai an toàn tại cơ sở y tế tư nhân. Các đại biểu thảo luận về các vấn đề xung quanh Kế hoạch và Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ CSSKSS./.

Thương Huyền