Liên hệ với Marie Stopes International tại Việt NamMarie Stopes International tại Việt Nam

Văn phòng Hỗ trợ tại Hà Nội

Phòng 201-205, nhà A1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội

Điện thoại: 04-37225471                            Fax: 04-37225503

Website: www.mariestopes.org.vn

admin.msivn@mariestopes.org.vn