Thông tin tuyển dụng
Hiện tại, tổ chức MSIVN đang tuyển một số vị trí, các ứng cử viên có khả năng phù hợp, muốn tham gia ứng tuyển các vị trí này, xin vui lòng gửi CV vào địa chỉ recruit@mariestopes.org.vn. Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề.