Mục tiêu hoạt động và Ưu tiên chiến lược
Mục tiêu hoạt động chính của Marie Stopes International tại Việt Nam (MSIVN) là cải thiện chất lượng dịch vụ SKSS và KHHGĐ, với phương châm chú trọng vào nhu cầu khách hàng; góp phần tăng cường sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nhất là các biện pháp tránh thai lâu dài và vĩnh viễn, nhằm giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn. MSIVN đồng thời cũng hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận của nhóm đối tuợng thiệt thòi có nhu cầu sử dụng dịch vụ SKSS và KHHGĐ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cho khu vực y tế tư nhân, nhà nước và các tổ chức phi chính phủ địa phương.

Chặng đường hoạt động của Marie Stopes International tại Việt Nam
Bắt đầu đến Việt Nam vào năm 1989, MSIVN là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc SKSS và KHHGĐ tại Việt Nam. Đến nay, MSIVN được biết đến như là một tổ chức đứng đầu về cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ chất lượng cao cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản.