Chương trình hoạt động
Marie Stopes International (MSI) là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình. Hàng triệu phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và ở trong tình trạng dễ bị tổn thương trên khắp toàn cầu đã trao trọn niềm tin và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình có chất lượng mà MSI cung ứng.

Các giá trị căn bản
Marie Stopes International (MSI) là một doanh nghiệp xã hội toàn cầu và đồng thời cũng là một tổ chức phi chính phủ quốc tế. MSI cam kết ủng hộ quyền cơ bản của phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản, đó là tự do lựa chọn thời điểm sinh con và số con mong muốn.