Hiệu quả từ công tác tuyên truyền nhóm tại cộng đồng
Công tác chăm sóc SKSS-KHHGĐ luôn được xem là một trong những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Để thực hiện tốt được công tác chăm sóc sức khỏe, truyền thông giáo dục nhằm thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân về vấn đề SKSS-KHHGĐ là vấn đề mấu chốt. Bởi, đây là yếu tố nòng cốt trong việc góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.
Mang “thương hiệu” phòng khám tình chị em tiếp cận với phụ nữ nông thôn
Với khẩu hiệu “thấu hiểu, kín đáo, tận tâm chăm sóc sức khỏe” và tiêu chí “lấy khách hàng làm trọng tâm”, phòng khám mang thương hiệu “tình chị em” đã đi vào hoạt động tại 30 trạm y tế. Tạo điều kiện nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn.