Thực trạng sức khỏe sinh sản ở Việt Nam
Theo báo cáo từ Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi sinh sản mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản (20%) và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục cao (25%).
Sức khỏe sinh sản và sự phát triển
“Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo sẽ không thể thực hiện được nếu các vấn đề về dân số và sức khỏe sinh sản không được giải quyết một cách triệt để. Vì vậy, cần phải nỗ lực hơn nữa để đẩy mạnh quyền của phụ nữ, đầu tư cho giáo dục và y tế, bao gồm cả sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình”