Thông tin tuyển dụng

 
 
 
 
 
 
Hiện tại, tổ chức MSIVN đang tuyển một số vị trí, các ứng cử viên có khả năng phù hợp, muốn tham gia ứng tuyển các vị trí này, xin vui lòng gửi CV vào địa chỉ recruit@mariestopes.org.vn.
 
Lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì ghi rõ mã tuyển dụng của vị trí đó vào phần tiêu đề.
 
Xin cảm ơn.
 
1 NHS-TT Nữ hộ sinh PK Tân Tạo – Hồ Chí Minh
2 FO-BD Cán bộ thực địa Blue Star – Bình Dương
3 Com-HN Cán bộ truyền thông VPHT – Hà nội