Phòng chống nhiễm khuẩn
Mọi thành viên của tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam đều phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống nhiễm khuẩn nhằm ngăn chặn việc lây lan vi sinh vật gây bệnh và bệnh tật.
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ y tế
Tại các phòng khám Marie Stopes, mọi khách hàng và gia đình của họ đều được tiếp đón và phục vụ trong môi trường thân thiện, không nhiều tính y tế, được tôn trọng, chia sẻ và chăm sóc tận tình. Tính bí mật cũng luôn được bảo đảm cho mọi khách hàng tại các phòng khám MSIVN trên toàn quốc.