Trung tâm thông tin

Mối quan hệ hợp tác giữa MSI và tập đoàn adidas

www.adidas-group.com/en/sustainability/community_affairs/case_studies/reproductive_health_msi.asp

Trách nhiệm xã hội (CSR) của tập đoàn adidas được xây dựng dựa trên mối quan hệ tốt với các công nhân, công ty cung ứng hàng và xã hội là cơ sở dẫn đến thành công tốt nhất trong lâu dài cho tất cả mọi người.

Từ năm 2005, Marie Stopes International Viet Nam đã hợp tác với tập đoàn adidas – Salamon theo một cách thức hết sức độc đáo và thành công đó là cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho công nhân làm việc tại các nhà máy cung ứng hàng cho tập đoàn adidas.

Mục tiêu của dự án là:

  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết của công nhân về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và HIV/AIDS
  • Tăng cường khả năng sẵn có cũng như khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục chất lượng cao cho công nhân làm việc tại các nhà máy.

‘MSI và tập đoàn adidas cùng chia sẻ tầm nhìn chung là các biện pháp phải lâu dài, bền vững và hiệu quả về mặt chi phí, mang lại lợi ích trực tiếp cho công nhân cũng như chủ đầu tư .’ - Marie Stopes International

Dự án hợp tác với adidas

www.adidas-group.com/en/sustainability/community_affairs/case_study_reproductive_health.asp

Photovoice: Dự án Ảnh đầu tiên về người lao động nhập cư của Việt Nam
“Xem triển lãm ảnh!

vietnamnews.vnanet.vn/showarticle.php?num=02PHO310306

www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/6/12/151793.tno

Thành lập trung tâm MSI TP. HCM-01

Báo Kiến thức gia đình
Báo Phụ nữ
Báo Tuổi trẻ

Thành lập trung tâm MSI TP. Cần Thơ

Dự án thí điểm nhượng quyền xã hội

www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=15556

Dự án tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV khu vực sông Mê Kông

www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=14749

www.cimsi.org.vn/AIDS/home.asp?act=tn-25-4-06-1

www.cpv.org.vn/details.asp?topic=65&subtopic=164&leader_topic=272&id=BT2440663601

Hãng truyền thông BBC phỏng vấn Trưởng Đại diện MSIVN, bà Nguyễn Thị Bích Hằng

www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/12/051221_abortion.shtml

Global Partnership

Truy cập thông tin về MSI tại các nước hoạt động